Az Elbától keletre jellemzők

A kötet a szerző magyar nyelven megjelent tanulmányaiból ad válogatást. Témái: a régi magyar szokásjogi alkotmány, annak XIX. századi átalakítása, az arisztokrácia és a dzsentri politikai vezetőszerepe, az ország és a korona egyezkedése, stb.