Az elbeszélés módozatai jellemzők

A tanulmánykötet kettős igénynek próbál megfelelni. Egyrészről összegzi mindazt a tudást, ami a modern narratívaelméletek hozadéka, másrészt az elméleti megfontolásokat a szövegelemzések során következetesen próbára teszi. A tanulmányok többsége elemzés, s a kötet egész sor olyan irodalmi szöveget is mozgósít, amely minden egyetemista, sőt a szélesebb nagyközönség számára is közismert, kedvelt, mindennapi olvasmány: van tanulmány a történelmi regény műfajának alakulásáról, a Bánk Bán 1920-as évekbeli rendezéseiről, Vörösmarty verses epikájáról, Mikszáthról, Krúdy Gyula Szindbádjáról, Kertész Sorstalanságáról, Esterházy Péterről stb.