AZ ELKÉPZELT KÖZTÁRSASÁG - A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG UTÓÉLETE 1945-1989 jellemzők

Apor Péter 1971-ben született Miskolcon. 1990. júniusbanérettségizett a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban. Tanulmányait1990 és 1997 között végezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemtörténelem és magyar szakán, illetve 1995–1996-bana Közép-európai Egyetem történelem szakán. Doktori címét 2002-ben kapta a firenzei Európai Egyetem Intézetben, melyet 2010-ben a Debreceni Egyetemen is megvédett. Tudományos kutatókéntdolgozott a Közép-európai Egyetemen és az Exeteri Egyetemen,jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia BölcsészettudományiKutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa.Tanított a Miskolci és a Debreceni Egyetemen, a Kodolányi JánosFőiskolán Budapesten, illetve a Londoni Egyetem School ofSlavonic and East European Studies karán. Fő kutatási területe a20. század második felének összehasonlító kultúrtörténete Kelet-Közép-Európában, illetve a történelempolitika és historiográfiakérdései. Három gyermek édesapja.