Az élő ima jellemzők

A Londonban élő Anthony Bloom metropolita az egyik legnépszerűbb kortárs ortodox főpap. Számos könyvet írt, melyek Krisztus csodáit, példabeszédeit magyarázzák, illetve a keresztény lelki életbe nyújtanak bevezetést. Ez utóbbi kategóriába tartozik egyik legismertebb műve, Az élő imádság is, amely rövid időn belül több kiadást ért meg Angliában. Bloom sikerének titka, hogy nagy tapasztalattal rendelkező, személyes lelki élményeit megosztó kortárs tanítóként szól az olvasóhoz. Nyelvezete egyszerű, világos, modern, tanítása mély és ősi keresztény hagyományra támaszkodik. Az élő imádság az Isten imádságban való kereséséhez segíti a kezdőt, feltárja előtte a Miatyánk szavainak jelentőségét, megismerteti a kereszténység egyik legősibb imájával, a Jézus-imával, megvilágítja az elmélkedés és az ima közti különbséget, szól a hívő ember számára sok gondot okozó viszonzatlan imáról, s végül letisztultabb formákhoz, az aszketikus imához és a csend imájához vezeti el az olvasót.