Az elszántak jellemzők

"Nyirő József legújabb elbeszéléseiben az emberi jóság mellett tesz hitet és vallomást. A kíméletlen hadviselés legkiábrándítóbb napjaiban, a gépek berregése, bombák robbanása, lángok sustorgása idején, épülethalmazok, hullasorok látványainak borzalmai közt hirdeti az embereknek: higgyetek magatokban, bízzatok egymásban, mert Isten jóknak teremtett, s a lelketek mélyén, minden tévelygéstek ellenére, azok is vagytok. A termőföldhöz s a rajta tenyésző növényekhez hasonlóan, egymást követő rétegekben látja és ábrázolja az ember lelkületét, legfelül a bűnnek és gonoszságnak vastag televényével, az aljas ösztönöknek és indulatoknak sűrű burjánzásával..."