Az érvényesülés lépcsőfokai jellemzők

Ez a könyv az emberek és társadalmak sajátosságai alapján a gyakorlat igazságát keresi. Nem ragaszkodik a régi merev hagyományokhoz, tudományos elméletekben tapasztalható egyéni és társadalmi megítélésekhez. Nem tesz kísérletet annak igazolására, hogy az okosabb, a tisztességesebb és szorgalmasabb ember érvényesül, és jut fel a társadalmi hierarchia magasabb régióiba. Állítja viszont, hogy az emberi siker csak kis részben múlik a véletleneken, sokkal inkább az érvényesülés módszereinek ismeretén és alkalmazásán. Ismerteti az érvényesülés útját, az egymásra épülő lépcsőfokait, őszintén és nyíltan feltárja rejtett és titkos társadalmi és történelmi összefüggéseit.