Az eszmék országútján jellemzők

A kötet célja annak a folyamatnak az áttekintése, ahogyan a modern nyugati szociáldemokráciákban kidolgozott értékegyüttes - a szociáldemokrata kánon - kialakult és kölcsönhatásra lépett e kánon hordozóival és a tágabb értelemben vett társadalommal.