Az európai nyelvek földrajzi kialakulása jellemzők

Grover S. Krantz, amerikai antropológus professzor, a korai homo sapiens vándorlását vázolja fel egyetemi tankönyvnek készült írásában. Ennek során bemutatja a pásztorkodás és a föld-művesség kialakulásának helyét a Közel-Keleten, valamint az ember e legkorábbi gazdasági tevékenységei kapcsán, felvázolja a három nagy nyelvcsalád az altáji, az uráli és az indoeurópai nyelvek lehetséges kialakulásának helyét, korát és elterjedését. Ezen belül természetesen foglalkozik a magyar nyelv kérdésével, amelyről azt állítja, hogy Kr.e. 6800-ban érkezett a Kárpát-medencébe, és mint ilyen, Európa egyik legősibb nyelve. Hasonlóan meglepő, amit az uráli nyelvcsaládról ír.