Az idő halála IV. jellemzők

Jelen kötetünk az eddigi legbőségesebb merítés költőnk - aki a "fényes szelek" nemzedékének, azaz a jogfosztott évek (1945-48) utáni "alapozó" nemzedéknek a tagja - lírai életművéből, s lehetőség szerint közölni igyekszik az összes, nyelvileg-poétikailag-szemléletileg ma is érvényesnek, hitelesnek tűnő versét.