AZ ILLETÉKTÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 jellemzők

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 2015. január 1-jétől számos ponton hozott változást az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályaiban is.Két teljesen új jogintézmény került bevezetésre: egyrészt a cserét pótló vétel előzetes nyilatkozaton alapuló változata, másrészt a bírósági eljárási illetékek megfizetésének új, önadózásos rendszere.Fontos változás az is, hogy a jövőben az adóhatóságnak – hasonlóan az egyenes ági rokonok esetéhez – nem kell formális döntést kiadnia a feltétel nélkül személyes illetékmentességben részesülő szervezetek vagyonszerzéséről. Emellett 2015-től megszűnt a közigazgatási hatósági eljárási illeték bélyeglerovással történő megfizetésének főszabálya, így a jövőben – az Itv. speciális közigazgatási eljárási illetékfizetési esetein kívül – az ügyfél választására lesz bízva, hogy az eljárási illetékkötelezettségét