Az információs társadalom korai magyar irodalma jellemzők

Az információs társadalom korai magyar irodalmát is a legkülönfélébb tudományterületek képviselői -mérnökök, közgazdászok, irodalom-, tudománytörténészek, matematikusok, villamosmérnökök, informatikusok, szociológusok, társadalomtudósok, pszichológusok, antropológusok, geológusok, politológusok, könyvtárosok, filozófusok és esztéták- alakították. A hazai tudományos elit érzékelte: az információs hullámfürdő mélyreható változásokat idéz elő a társadalmi struktúrákban, és tisztán látta azt is, hogy az információs társadalomba történő átmenet útja csak abban az esetben lehet nagyobb zökkenőktől mentes, ha a társadalomelmélet alakító erővel vesz részt a folyamatokban. Azzal, hogy a hazai elmélettörténeti hagyomány rendezett és feldolgozott formában kerül most a hallgatók és a kutatók elé, régi adósságot törlesztünk. A kronologikus sorrendben közölt szövegek mellett ezért valamennyi szerzőt bemutatjuk egy-egy rövid életrajzi leírással, majd néhány sorban összegezzük információstársadalom-koncepciójának lényegi vonásait.