Az információtechnológiai forradalom és a felzárkózó gazdaságok jellemzők

Az információtechnológiai forradalom kezdettől kihívást jelent a közgazdasági gondolkodás számára. Ma is hevesen vitatják, hogy az új technológia "új gazdaságot" hozott-e létre. Elemzések és előrejelzések sokasága kísérli meg felmérni, hogy milyen távlatok nyílnak meg a nemzetgazdaságok előtt. Szalavetz Andrea könyvében a gazdasági törvényszerűségek változásait és a fejlődés új lehetőségeit kutatja, különös tekintettel a világgazdaság központján kívül eső országok felzárkózási esélyeire. Megvizsgálja, hogy miben és hol adódik az információtechnológiai hardvergyártásra szakosodott, kevésbé fejlett országok számára kitörési, felzárkózási lehetőség, illetve, hogy megállják-e a helyüket ezek az országok a tudásgazdaságban. A szerző arra a következtetésre jut, hogy az információtechnológiai forradalom új üzleti modellt teremt. Bemutatja, hogy az intellektuális kapitalizmus új üzleti környezetében milyen tényezők határozzák meg a vállalati versenyképességet. A hardvergyártásra szakosodott felzárkózó országok ugyanakkor továbbra is az ipari kapitalizmus törvényszerűségei alapján integrálódnak a globális termelési hálózatokba. Versenyképességüket így jelenleg is a hagyományos feltételek határozzák meg. Átfogó képet kapunk arról, hogy az információtechnológiai forradalom milyen lehetőségeket teremt a világgazdaság központján kívül eső országok számára, miként és milyen okokból enyésznek el ezek a lehetőségek, illetve milyen területeken indítanak el mégis változásokat.