Az informatika VLSI áramkörei jellemzők

"A könyv több mint 20 éven keresztül tartott egyetemi előadásaimra épül, kiegészítve a VLSI technika legújabb eredményeivel, beleértve olyan különleges áramköri és rendszertechnikai megoldásokat is, amelyek nem kifejezetten tartoznak az egyetemi tananyag körébe. A könyv célja kettős. Egyrészt, mint az előzőekből is következik, egy olyan segédeszközt kíván adni a villamosmérnök és informatikus hallgatók kezébe, akik a mikroelektronikából épp, hogy csak az alapokkal ismerkedtek meg, de ennek összekapcsolása az áramköri és rendszertechnikai problémákkal nem jött létre. Úgy is mondhatnánk, hogy a mérnöktársadalom nagy részének ismeretanyagában ez a technikai ág mintegy kettészakadt, és óriási űr tátong az alapvető félvezető-mikroelektronikai fogalmak, és blokkokkal jellemzett áramköri egységek között." (A szerző)