Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer jellemzők

A pedagógiában és általában a társadalomtudományokban egyre inkább tért hódít az a felismerés, hogy ha a kutatásunk tárgya maga az ember, akkor partnerként bevonva árnyaltabb válaszokat kaphatunk a bennünket érdeklő kérdésekre. Ez a könyv az angolszász kutatók és pedagógusok körében nagy sikert aratott munka második kiadásának magyar fordítása. A nagy kutatási tapasztalattal rendelkező szerző a kvalitatív, a strukturálatlan, vagy más szóhasználattal a mélyinterjú lényegét és sajátosságait foglalja össze. Bemutatja a kutatás megtervezésének, a minta kiválasztásának, a megfelelő légkör megteremtésének, a szempontsor kialakításának, az interjú lebonyolításának, rögzítésének és főként elemzésének szabályait, mesterfogásait. Konkrét kutatásokból vett számos életszerű példa segíti az olvasót abban, hogy ne csak megértse, hanem alkalmazni is tudja a kvalitatív interjúzás módszerét az emberi kapcsolatok mélyrétegeinek feltárásában. Reméljük, hogy e valóban hiánypótló mű a hazai pedagógiai, szociológiai és pszichológiai kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók gyakorta forgatott segédkönyvévé válik.