Az írás pszichológiája jellemzők

Az elmúlt húsz esztendőben - amióta újra életre kelhetett az íráselemzés tudománya Magyarországon - a nemzetközi grafológiai szakirodalom egyetlen jelentősebb műve sem jelent meg magyar fordításban. Gille-Maisani Az írás pszichológiája című könyve az első, amely a széles magyar olvasóközönség számára feltárja, hogy Nyugat-Európában az elmúlt évtizedekben milyen fogalmakra és kutatási módszerekre épült a grafológia, milyen módon fejlődött - részben a pszichológiával kölcsönhatásban -, és miként vált valóban tudománnyá, kielégítve a tudományosság kritériumait. A szerző rendkívüli igényessége, precizitása meggyőzi az olvasót, hogy a kézíráselemzés ilyen magas színvonalon valóban tiszta tükröt adhat a léleknek. Gille-Maisani harminckét írásjellemzőt tárgyal külön-külön, részletesen, és közben az a benyomásunk, mintha a grafológia teljes térbeli és időbeli horizontján mozognánk. Ezt azzal éri el, hogy a szóban forgó fogalmaknak minden esetben megadja a grafológiatörténeti és sokszor a pszichológiai hátterét is, ugyanakkor folyamatosan bepillantást enged a terjedelmes szakirodalomba, melynek érezhetően teljes egészében birtokában volt. Mindezt didaktikusan teszi, miként az egyébként egymástól függetlenül is olvasható fejezetek felépítése is kellőképpen didaktikus. Kiigazodik és megtalálja benne a saját érdeklődésének megfelelő oldalakat a grafológiával csak ismerkedő ember is, legyen az grafológus, pszichológus, pedagógus, orvos vagy más olyan szakember, akit hivatása emberekkel, az emberi lélekkel köt össze.