Az iskola korszerű funkciói jellemzők

Alapvető elvárás az iskolával szemben az egyén szociális életképességének megalapozása.
Természetesen ennek sok feltétele van, következésképpen többféle funkciót is teljesítenie kell az iskolának ahhoz, hogy ennek az elvárásnak meg tudjon felelni.
Mindenekelőtt arra kell törekednie, hogy a kompetenciák minél szélesebb körét hatékonyan fejlessze.
Meg kell azonban jegyezni, hogy bár a publikálásra kerülő kompetencia listák egyre terjedelmesebbek és differenciáltabbak, ezzel együtt azonban, viszonylag kevesebb elemzés, kutatói eredmény lát napvilágot a fejlesztő - hatás együttesekről, hatásszervezésről. E nélkül pedig az iskola nem kap kellő mértékű segítséget döntő fontosságú kompetencia-fejlesztő feladatainak ellátásához.
Tanulmánykötetünk tartalmát, olyan kutatási beszámolók alkotják, amelyek az egyén szociális életképességének megalapozását szolgáló, ebben a vonatkozásban nélkülözhetetlen, iskolai funkciókat és feltételeket elemzik. A bemutatott kutatási eredmények egyúttal felhívják a figyelmet a korszerű iskola multifunkcionális jellegére, s ezzel együtt részben körvonalaiban vázolják is az iskola jövőbeni fejlesztésének legfőbb elveit.