Az ókori olümpiai játékok tört jellemzők

A nagy felkészültségű szerző élvezetes, igen jól felépített könyvének első részében összefoglalja az ókori görögök politikai életét, a két legfontosabb görög állam, Spárta és Athén jelentőségét, képet kapunk az ógörög vallásról - amely a görög történelem, társadalom és kultúra alapja -, a sport kultikus gyökereiről, az olümpiai versenyek vallási alapjáról és az olümpiai ásatások eredményeiről. A következő részben a sportágakat, az olümpiai versenyek programját, a játékok virágkorát írja le a szerző, ezután a hellénizmus korának olümpiai eseményeit tárgyalja, majd arról a negatív hatásról kapunk tárgyilagos képet, amely a Római Birodalom idején érte az olümpiai játékokat. Utolsó fejezetként Euszébiosz listáját ismerteti az olümpiai játékok stadionfutó győzteseiről Kr. e. 776-tól Kr. u. 217-ig, összesen 249 győzelem felsorolásával.