Az Ormánság helye és lehetőségei jellemzők

"Hitünk szerint nem lehet az Ormánság problémáját önmagában vizsgálni anélkül, hogy megértenénk annak az európai, kárpát-medencei és magyarországi makrostruktúrákba ágyazott térszerkezeti helyzetét.
Éppen ezért az első nagy fejezetet ennek, a tágabb (társadalom) földrajzi környezet vizsgálatának és megértésének szenteltük, teret engedve a makrogazdasági háttér bemutatásának is.
A második egységben a gazdaság hagyományos és kevésbé hagyományos ágazataival foglalkoztunk, sokszor szembesülve a valóban aktív gazdasági szereplők riasztó mértékű hiányával. Az agrárszektor és az ipar mellett itt kerül bemutatásra a turizmus, valamint a kereskedelem, tovább a térség és az informatikai gazdaság viszonya is.
A harmadik rész a népességről szól: annak demográfiai alakulását és egészségföldrajzi helyzetét tárja fel.
A negyedik és legterjedelmesebb egysége ennek a kötetnek az életkörülmények alakulását járja körül.
Végül az ötödik egységben valamiféle összefoglalásra vállalkoztunk: ennek érdekében került be az anyagba egy elemzés a térség településeinek differenciálódásáról, típusairól, valamint egy olyan összegző fejezet, amely a legfontosabb problémák kiemelése mellett arra is vállalkozik, hogy néhány, talán bizonyos mértékig rendhagyó javaslatot tegyen közre a fejlesztés lehetséges irányaival kapcsolatban." (Részlet a Bevezetésből)