AZ ÓTESTAMENTUM 1. - A BIBLIA GYERMEKEKNEK - DVD - jellemzők

Ez a rajzfilmsorozat 13 DVD-n mutatja be a bibliai ószövetségi történeteket.Legyen világosság:Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A hatodik napon végül Isten így szólt: „Teremtsünk embert saját képmásunkra.” Az első ember Ádám, az első asszony pedig Éva lett. Kis idő múltán pedig előbújt a kígyó, hogy megkísértse őket...Orcád verítékével:Isten vétkük miatt kiűzte Ádámot és Évát a Földi Paradicsomból. Ezután életük minden napján dolgozniuk kellett, és sokféle emberi szenvedésen kellett keresztülmenniük. Bizonyos idő elteltével pedig megszületett két fiuk, Káin és Ábel, az első testvérpár. Káin és Ábel:Káin, az elsőszülött fivér gyűlölte öccsét, Ábelt, mert míg ő szívében gonosz volt, addig Ábel igaz lelkű és Isten előtt kedves ifjú volt. Káin így hát elhatározta, hogy megöli testvérét, Ábelt... Az Ótestamentum a kezdetek-kezdete, az Újszövetség a folytatása, mely a történetet továbbszőtte…Már megjelent Jézus élete 12 DVD-n; az Újszövetség rajzfilmsorozat.