Az udvari társadalom jellemzők

Társadalomtudomány sorozat.
Norbert Elias kalandos történetű klasszikus és alapvető munkája egyszerre vet fel alapvető történeti-szociológiai módszertani kérdéseket, és vezet végig bennünket egy, az európai történeti fejlődés meghatározó korszakán olyan alapvető fogalmak bevezetésének segítségével (társadalmi alakzat és kölcsönös függőségi rendszerek), amelyek a szerző intenciónak megfelelően napjainkig vezérfonalul szolgálhatnak alapvető történeti és szociológiai összefüggések megértéséhez. A magyar kiadás bibliográfia összeállításával és részletes tartalommutatóval segíti az Olvasó jobb tájékozódását.