Az újkapitalizmus és ami utána jöhet... jellemzők

Szalai Erzsébet legújabb művében a globális újkapitalizmus viszonyait veszi szemügyre. Egészen új fogalmak bevezetésével és összefüggések bemutatásával alátámasztott fő megállapítása, hogy korunkban a globális tőke ellensúly híján felemészti önnön létfeltételeit, és ebben az öngyilkos folyamatban a társadalmat is magával ránthatja. Már amennyire a világszerte erősödő atomizáció körülményei között még egyáltalán beszélhetünk társadalomról, társadalmakról.
A szerző a könyvben különös figyelmet szentel a kelet-európai térség sajátos helyzetének, problémáinak. Az újkapitalizmus alternatíváit kutatva Szalai arra a következtetésre jut, hogy az emberiség számára az egyetlen pozitív szcenárió egy - a régihez semmiben sem hasonlító - újszocialista alternatíva lehet. Ennek megvalósításában politikai oldalról a globalizációkritikai mozgalmak játszhatják a vezető szerepet.