Az újkori kultúra története IV. jellemzők

Egon Friedell rendhagyó krónikájának negyedik kötete a 18. század európai történelmének nagy vonulatait ismerteti a tĂľle megszokott rendkívüli tárgyi tudással, lélektani érzékkel és írót megszégyenítĂľ megjelenítĂľ erĂľvel, szórakoztatóan. Ez az a század, amikor - Descartes nyomán - végérvényesen a gondolat, a józan ész, a logikus ráció veszi át az uralmat a vallási dogma felett: ez a kor - a felvilágosodás és klasszicizmus százada - a bölcsĂľje egész modern világképünknek, amely egyes-egyedül a tudomány állításait és kritikai kételyét ismeri el tekintélynek. Ám nem lehet fény árnyék nélkül, ez Cagliostro és Casanova százada is, a szélhámosoké, akik nem az új tudományos eredményekben, a ráció hatalmában, hanem inkább a tömegek mágia és babona iránti fogékonyságában bíznak. Ekkor fedezi fel Winckelmann a világ számára a klasszikus görög kultúrát, és ekkor társalog az angyalokkal a misztikus Swedenborg. Ekkor vezeti vissza Rousseau a "túlcivilizált" embert a természet ölére és ekkor ül diadalt az ész Kant gigantikus szellemi építményében. Végleges, pazar és lenyĂťgözĂľ játék a kor kultúrájának története. S miközben a mĂťvelt fĂľk, a nagy elmék koponyájában egy új világszemlélet alapjai fogalmazódtak meg, addig a történelem külsĂľ színpadán éppen az ész és az "igazságosság" nevében eladdig soha nem látott, groteszk-kegyetlen melodráma zajlik páratlan szereposztással: egész Európát megrémíti a francia forradalom: zsákszám hullanak porba a dicsĂľ fejek, míg végül a "rendezĂľk stábjára" is sor kerül. Ekkor jelenik meg a porondon egy korzikai tüzértiszt, hogy eljátssza a maga grandiózus közjátékát: az Ăľ színpada Moszkvától Szent Ilonáig terjed. A friedelli történelemszemlélet múlhatatlan érdeme az az elfogulatlanság, amely a szerzĂľ szellemességével párosulva plasztikussá, s elevenné tudja varázsolni a történelemformáló események és személyiségek mellett a kor hétköznapjait, egyszerĂť típusfiguráit, akiknek statisztálása lehetĂľvé teszi e nagy történelmi színjáték újabb és újabb felvonásait.