AZ UTOLSÓ BOSZORKÁNY jellemzők

A Nagy Könyv verseny győztese, Magyarországlegkedvesebb regénye, az Egri csillagok kissé háttérbeszorította Gárdonyi Géza remek elbeszéléseit, holott azíró ebben a műfajban is maradandót alkotott.Abizonyítékért nem kell messzire menni: a kezébentartja a Tisztelt Olvasó! A válogatás Gárdonyi legjobbelbeszéléseiből - A kék pille, A nagy eff, Micó,Bűntárgyalás, Messze van odáig, A kétféle nóta, Azutolsó boszorkány, stb. - kínál igazi élményt, jóolvasnivalót.