Ázsia jellemzők

Kelet és Nyugat között az ókorig nyúlnak vissza a ma eleven kulturális-művészeti kapcsolatok gyökerei. A kezdetektől az újkorig India és Kína állt az érdeklődés középpontjában, majd a 19. századtól kezdve Japán hatott leginkább a nyugati ember fantáziájára. A művészet története c. sorozat újabb kötetének szerzőgárdája arra vállalkozott, hogy valódi áttekintést adjon a sokszínűségében lenyűgöző, gazdag ázsiai művészetről, melyben az egyetemesség szenvedélye összegződik és mélységes jelképiséggel itatódik át a vallási és a világi, a gyakorlati és a díszítő jelleg. A magyarázó szöveget a Kelet művészetét méltón reprezentáló, ritkán látott műtárgyakról készült illusztrációk teszik szemléletessé.