Babits Mihály kisebb műfordításai jellemzők

„Ez a kötet kisebb műfordításaim legjavát tartalmazza. Kiválasztásukban nem az eredeti költemények értéke vezetett, s itt való közlésük nem idegenköltők ismertetését szolgálja. Hosszú pályámon sokat és sokfélét fordítottam. Idejegyzem kisebb verses fordításköteteim címét, melyeket e gyűjtemény összeállításánál fölhasználtam.” Babits Mihály A kötet Babitsnak minden olyan versfordítását tartalmazza, melyet a költő kötetben is kiadott. Tartalmazza továbbá a folyóiratokban, napilapokban megjelent kisebb fordításait, néhány kéziratban maradt versfordítását is.