Babonák lexikona jellemzők

Ez a kis könyv csak áttekintés arról a hatalmas hiedelem- és szokásvilágról, rituálékészletről és gondolattársításról, amely az írásos és íratlan hagyományban megőrződött, amit falusi tanítók, papok, vidéki orvosok fáradságos munkával összegyűjtöttek az elmúlt másfél évszázadban, és könyvekben, folyóiratokban publikáltak. Ebben a lexikonszerű összefoglalásban előtérbe helyeztük ugyan a német kultúrkört, de minden lehetséges alkalommal kipillantunk a világba, Európába és a föld legtávolibb részeibe is. Nem foglalkoztunk a könyvben viszont olyan jóslatokkal, amelyekből bárki a saját halálára találhatna utalásokat, és kerültünk más veszélyes, kegyetlen vagy visszataszító rituálékat is.