BANKEN - STEUERN - RECHNUNGSWESEN - GROßES TESTBUCH + CD jellemzők

Az Banken – Steuern – Rechnungswesen szaknyelvi gyakorlókönyv azoknak a nyelv­tanulók­nak szól, akik szókincsüket és nyelvtani is­me­reteiket a bankok, az adózás és a számvitel témaköreiben kívánják elmélyíteni, és adott esetben kö­zép- vagy fel­ső­fo­kú német szakmai nyelvvizsgán szeretnék magu­kat megmérettetni.A feladatok megfelelnek az Európa Tanács Közös Európai Refe­ren­cia­ke­re­té­ben ajánlott B2 és C1 követelményrendszernek és szintbesorolásnak.Természetesen haszonnal forgathatják a kötetet azok is, akik már rendelkeznek megfelelő nyelv­vizs­ga-tanúsítványokkal, de tudásukat szinten kívánják tartani, illetve fel akarják frissíteni.Milyen formában lehet dolgozni az Banken – Steuern – Rechnungswesen gyakorlókönyvvel és CD-vel? * a könyvek használhatók egyéni tanulás esetén, * csoportos formában történő felkészülésnél, * intenzív tanfolyamokon.