BANKSZÁMVITEL jellemzők

pénzintézeti szektor számviteli, illetve ahhoz szorosan kötődő prudenciális szabályozásának ismertetését vállalja magára Veres Judit és Gulyás Éva Bankszámvitel című könyve. A szerzők áttekintik a pénzügyi intézmények tevékenységének sajátosságait, kockázatait, s ehhez szorosan kötődően a pénzintézeti tevékenységhez kapcsolódó beszámolási sajátosságokat. A mérleg és az eredménykimutatás szektorra jellemző felépítése, s az egyes tételek tartalma is tárgyalásra kerül, külön kiemelve a speciális értékelési teendőket. A kötet sorra veszi a legfontosabb könyvvezetési előírásokat és a tipikus szolgáltatások elszámolásának főbb lépéseit. A pénzügyi intézmények számviteli rendjének és értékelési szabályainak bemutatását követően önálló fejezet foglalkozik a prudenciális előírásokkal, mind az alkalmazandó tőkemegfelelési követelményekkel, mind pedig a kockázatvállalási szabályokkal - különös tekintettel az új bázeli követelményekre. A kiadvány alapvető célja, hogy a Bankszámvitel tárgy felsőfo