BANYALÁZ jellemzők

Már én eddig azt goldoltam mindég, hogy maga a pokolbéli sátán is csak szakasztott olyan alakulat lehet, mint az a rusnya, szőrös bakkecske, amelyik az öregasszonyokat szokta ijesztögetni mise után a papkert széliben.Boszorkánnyal azonban sose azelőtt nem találkoztam, de legalábbis azt gondoltam felőlük, hogy már rég mögégették az összest borsószalmán. Egészen addig, ameddig mihozzánk a pockosi alvégre is oda nem övött egyet az a taligakeréken járó nyavalyafene.