BÁTRAKÉ A SZERENCSE jellemzők

A jobb sorsra érdemes Martha szinte gyermek még, amikor beteg édesanyja és hasznavehetetlen apja helyett óriási erőfeszítéssel igyekszik összetartani a családot. Szeretett édesanyja halála után az előkelő Dohrma családhoz kerül, ahol még sanyarúbb sors vár rá. Az uraság fennhéjázó és gőgös fia megkeseríti a kis cseléd napjait. De nincs messze az idő, amikor fordul a szerencse.