Batu kán pesti rokonai jellemzők

Ennek a könyvnek a főszereplője a világszerte ismert magyar Kelet-kutató, nyelvtudós és író, Vámbéry Ármin, aki a csallóközi Dunaszerdahelyt tekintette szülővárosának (jóllehet a Pozsony melletti Szentgyörgyön látta meg a napvilágot). Keleti utazásából, az Aral-tó mellől Magyarországra hozott egy fiatal tatár-üzbég mollát (mohamedán szerzetesjelöltet), aki Mollah Iszhak, Molla Szadik, Csagatai Izsák néven haláláig Magyarországon élt és a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában lett altiszt, egyszersmind Vámbéry professzor mellett inaskodott.