A neveléselmélet alapkérdései I-II. jellemzők

A neveléselmélet elsődleges küldetése olyan ismereteket nyújtani a pedagógiai gya­korlat számára, amelyek segítségével a nevelők a lehető legjobb nevelési eredményeket érhetik el. A pedagógiának ezt az ágát érte a legtöbb bírálat az elmúlt évek során. A kommunista időszak kritikusai azt rótták fel, hogy nem járult hozzá kellő mértékben az újtípusú ember kialakításához. A pártállam felszámolása után a korábbi neveléselméletek túlideológizáltságát emelték ki. A neveléselmélet eddigi eredményeinek a bírálatában gyakran kifogásolják azt is, hogy a neveléselmélet vagy túlságosan leíró és tapasztalati jellegű, vagy éppen ellenkezőleg túl absztrakt és normatív jellegű, s így nem képes a pedagógiai jelenségek és folyamatok lényegébe, törvényszerűségeibe hatolni.