Az újszövetségi szentírás keletkezés- és kutatástörténete jellemzők

Ebben a könyvben több mint tízévi oktatói tapasztalatomat és húszévi gyűjtőmunkámat foglaltam össze. Elsősorban kézikönyvnek szánom azoknak, akik szeretnének eligazodni az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténetének különböző korszakaiban. Szörényi Andor: A Biblia világa c. könyve óta a katolikus szerzők közü magyar nyelven tudtommal senki sem próbálkozott meg ilyen összefoglaló írásával. Elsősorban tehát ezt a hiányt szeretném pótolni. ... B. GY.