BESZERVEZÉS jellemzők

Magyarország belpolitikai helyzete két évtizeddel az1956-os forradalom után stabil. Azonban az országgazdasági struktúrája reformokra szorul. A gazdaságinehézségeket súlyosbítja az 1973. évi olajárrobbanás,majd az a tény, hogy a amp;amp;amp;#8217;70-es évek második felére aSzovjetunió is csak konvertibilis valutáért, avilágpiaci árat megközelítő árért hajlandó olajtszállítani az országnak. Az ország eladósodása,felgyorsult. Az ország vezetői előtt két út állt: vagyfelrúgva a társadalmi konszenzust a fogyasztói árakatdrasztikusan emeli, vagy külpolitikai nyitást hajtvégre a nyugat felé, akár a Szovjetunió rosszallását isvállalva. A politikai vezetés - a Központi Bizottságdöntése alapján - a második megoldást választotta. Azaktívabb és nyíltabb külpolitikai szerepvállalás célja,kedvező nyugati hitelek felvétele és gazdasági előnyökbiztosítása a magyar gazdaság számára.Megsokszorozódtak Kádár János első titkárNyugat-Európába történő utazásai, illetve a nyugativezetők magyarországi látogatásai. A