Betűkóstolgató 1. jellemzők

A logikus gondolkodást fejlesztő kötet derűs, színes képekkel kísért gyakorlatai, feladatai segítenek a betűk és a hangok felismerésében, megkülönböztetésében, illetve megfeleltetésében. Haszonnal és örömmel használhatják a betűkkel éppen csak barátkozó óvodások és a már olvasni tanuló kisiskolások is.
Üdítően újszerű, önellenőrzésre épülő, játékos feladatainak megoldása során egyúttal fejlődik a gyerekek megfigyelő, problémamegoldó és összpontosító képessége is.
Kedves Szülők és Pedagógusok! Figyelmükbe ajánljuk a Betűkóstolgató 2. kötetét is, mely továbbfejleszti és új összefüggésekbe helyezi az 1. kötetben gyakoroltakat.
Játszva leszel okosabb!
A füzetet a miniLÜK kirakókészlettel használjuk!