Bevezetés az ökumenizmusba - Katolikus nézőpontból jellemzők

A kötet a XX. század legjelentősebb egyházi mozgalmáról, az ökumenizmusról kíván átfogó képet adni. Kitekintést kapunk a mozgalom vallási, társadalmi vonatkozásaira, ezenfelül rövid ismertetőt olvashatunk a szekták kérdésben betöltött szerepéről is. A keresztények egyetemes egységének helyreállításáért indított küzdelem, amely az elmúlt század első évtizedeiben, a protestáns egyházakban indult el történelmi útján, s a II. Vatikáni Zsinaton a katolikus egyház is hivatalosan csatlakozott hozzá, elkötelezve magát az ökumené ügye mellett, máig sem veszített aktualitásából. Ugyanis Krisztus övéinek egységét akarta, és követőinek megosztottsága „botrány” a világ előtt. Az összefoglalást a teológiát tanulóknak és azoknak szántuk, akik hiteles tájékoztatást szeretnének kapni azzal a vallási mozgalommal kapcsolatban, amelynek társadalmi vonatkozása is van. A 3. kiadással a II. Vatikáni Zsinat kezdetének 50. évfordulójára emlékezünk, illetve arra az egyetemes zsinatra, amely külön határozatot hozott a keresztény egységtörekvésekről.