BIOLÓGIA ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR jellemzők

A kislexikon ismeretanyaga a biológia valamennyi szakterületét felöleli, szemlélete korszerű, a 90-es évek tudományát tükrözi. A biokémia, a géntechnika klasszikus és újonnan született kifejezései világos értelmet nyernek, s ezek révén megelevenedik a modern molekuláris biológia. Az élővilág rendszerézésével kapcsolatos elvi fogalmak mellett a hagyományos és az új rendszerek, továbbá számos élő és kihalt élőlénycsoport rövid ismertetése is megtalálható. Az élőlények testszerveződése, életműködései és egyedfejlődése, az ökológia, az etológia fogalma és jelensége, vamint ezek összefüggései amp;amp;amp;#8211; mind fellelhetők a címszavak magyarázataiban. Ez a kislexikon alapvetően középiskolások, egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve a tanárok számára készült, de hasznos alapkönyv mindazok számára, akik érdeklődnek a biológia iránt.