BOLDOG LELKEK MOLNÁR C. PÁL ISTENES FESTMÉNYEI jellemzők

A művészet nem játszik a politikával. Amaz örök, emez akorhoz idomul és változó. Úgy gondolom, hogy az igaziművészet a vallás megnyilatkozásának egy formája.