Bolyai János új arca - a hadi mérnök jellemzők

A Bolyai János életéril és munkásságáról szóló irodalom többféle képet vázolt fel a zseniális gondolkodóról, azonban mérnöktiszti életében sok még a feltáratlan terület. Bolyai új arcának, a hadi mérnöknek hiteles rekonstrukciójához újabb, megbízható elsidleges forrásokat nyújtanak azok a többségében még feldolgozatlan és feltáratlan katonai iratok és dokumentumok, melyeket az MTA Könyvtár Kézirattárának és a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár Bolyai-gy#jteményei, a budapesti Hadtörténelmi Levéltár és a bécsi Kriegsarchiv fondjai iriznek. A szerzi ezekben a gy#jteményekben végzett kutatómunkájának eredményeként készült e könyv.