BRIT KONZERVATIV GONDOLKODÁS ÉS POLITIKA (XIX-XX. SZÁZAD) jellemzők

A kötet a konzervatív politikai gondolkodás nagy-britanniai fejlődéséről fest képet a francia forradalom időszakától a XX. század végéig. A szerző figyelembe kívánta venni a brit filozófia konzervatívként minősíthető áramlatának, valamint a Konzervatív Párt és a konzervatív politika történetének a hatását is. Különösen az utóbbiét, hiszen a politikai eszmék maguktól értetődően elválaszthatatlanok konkrét történeti kontextusuktól és az őket képviselő pártok mindenkori helyzetétől. Az egyes korszakokban a minimálisan szükségesnek látszó mértékig vázolja a történeti-politikai hátteret, és foglalkozik a konzervatív nézetek társadalmi amp;amp;amp;#8222;hordozóival amp;amp;amp;#8221; is. Vállalt feladatának mindazonáltal azt tekintette, hogy a konzervatív gondolkodás eszméinek, fogalmainak és érveinek a fejlődéstörténetét elemezze a történettudomány és a politikaelmélet látásmódjának sajátos ötvözésével. A politikai eszmék és fogalmak történetének kutatása egyaránt gazdagíthatja a történettudományt és a po