Bulba Tárász jellemzők

"- Fordulj csak meg, fiam! Ejnye, de nevetséges vagy! Micsoda póparuha van rajtatok, És mindenki ilyenben jár az akadémián? Ezekkel a szavakkal fogadta az öreg Bulba a két fiát, akik a kievi burszában tanultak és most hazajöttek az apjukhoz. A két fiú éppen hogy leszállt a lóról. Két derék legény, akik még nagyon gyanakodva, félénken pillantgattak körül, mint a szemináriumból csak pár nappal ezelőtt elbocsátott diákok. Kemény, egészséges arcukat azok az első puha pihék borították, amelyeket még nem érintett borotva. E furcsa fogadás apjuk részéről nagyon megzavarta őket és szemüket a földre szegezve, mozdulatlanul álltak mind a ketten..."