Bűnös szövegek - Bevezetés a detektívtörténetekbe jellemzők

A szerző irodalomtörténész, a budapesti ELTE doktorandusa. Hozzáférhető, élvezetes esszényelven megírt sorozata a krimiről eredetileg a marosvásárhelyi A Hét hasábjain jelent meg. A hetilapban való megjelenést követően kötetté dolgozta át és egészítette ki a szövegeket. Magyar nyelvterületen újdonságnak számít az, ahogyan a szerző teljességre törekedve, és ugyanakkor napjaink krimiirodalmáig eljutva elemzi a műfaj történetét. Segít eligazodni a műfaji sokféleségek között, jól körülhatárolt típusok mentén beszél szerzőkről, elbeszélői fogásokról. Bevezetőjében célként az újraolvasást, reményként pedig a részleges rehabilitációt jelöli meg. A könyv végigolvasása során a detektív típusai, a "női krimi" kérdésköre, a "könyvek között zajló" nyomozás kérdésköreibe egyformán betekintést nyerhetünk, a krimi klasszikusait és új hullámainak szerzőit figyelve.