Büntetőjog és bűnügyi együttműködés az Európai Unióban jellemzők

A kiadvány nemzetközi bűnügyi együttműködést tárgyaló nyolc fejezete a hazai jogirodalomban újdonságnak számító részletességgel és alapossággal adja közre a 2004. május 1-jétől döntően új alapokra helyezett büntető igazságügyi együttműködés elméleti megalapozását, egyben ismerteti az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. CXXX. törvény rendelkezéseinek magyarázatát.
A bűnügyi együttműködést tartalmazó I. rész gerincét alkotó e rendelkezések mellett a szerző felvillantja a nemzetközi bűnügyi együttműködés egyéb intézményi kereteit is, így pl. a rendőri, valamint a vámügyi együttműködést célzó uniós, illetőleg belső jogszabályi rendelkezéseket.
Bemutatásra kerül továbbá az OLAF, az összekötő rendőrtisztek intézménye, az EUROPOL, az összekötő bírók és ügyészek szervezete, az Európai Igazságügyi Hálózat, az EUROJUST, és az Európai Ügyészség tervezete.