C példatár jellemzők

A C példatár tankönyv, a C programozási nyelv gyakorlati alkalmazásába nyújt betekintést. A legegyszerűbb példáktól kezdve a nemzetközi programozói versenyeken előforduló feladatokig vezeti végig az olvasót, bemutatva a nyelv kínálta lehetőségeket egy-egy probléma vagy algoritmus hatékony kódolására. A példatár nem magát a nyelvet ismerteti, a feladatok megoldásaiban szereplő programkódok feltételezik a C nyelv ismeretét. A szerzők nem térnek ki külön a nyelvi elemek tárgyalására, csupán az alkalmazásukra mutatnak példákat. Egyes feladatoknál azonban - különösen a versenyfeladatoknál, ahol az algoritmusok bonyolultsága indokolja - részletesen tárgyalják a választott algoritmus működését. Jelen tankönyv az utasítások használatát bemutató egyszerű feladatokat, a C egyéb nyelvi elemeit részletesen ismertető példákat, illetve komplex algoritmikus gondolkodást igénylő versenyfeladatokat tartalmaz, s mindezekhez C nyelvű mintamegoldásokat is ad. Külön fejezet foglalkozik a leggyakrabban használt adatszerkezetek megvalósításával, valamint a C nyelv különböző implementációi közötti eltérésekkel. Ajánljuk ezt a könyvet a közép- és felsőoktatásban programozást tanuló diákok és hallgatók számára, valamint mindazoknak, akik jelenleg vagy a közeljövőben ismerkednek a programozással, és ehhez a C nyelvet választják. Hasznos ismereteket találhatnak benne azok a gyakorló szakemberek is, akik már jelentős programozói háttérrel most térnek át a C nyelv használatára. A könyvben közölt programrészek kódjai letölthetők.