Celluláris neurobiológia jellemzők

A könyv a központi és perifériás idegrendszer sejtjeinek elektrofiziológiai és morfológiai tulajdonságait elemzi. Főbb fejezetei a szenzoros neuronnal, a gerincvelő, a hippokampusz és az agykéreg mikroszerkezetével és mikrofiziológiájával foglalkoznak, különös tekintettel a kombinált funkcionális és morfológiai eljárásokkal elért új eredményekre. A legutóbbi években idegen nyelvű szakfolyóiratokban megjelent közlemények és dokumentációik részletes didaktikus célú elemző ismertetésével a legkorszerűbb membrán-elektrofiziológiai, valamint neuroanatómiai, immunkémiai és ultrastrukturális vizsgáló eljárások gyakorlatában használatos adatok értékelésében segít. Magas szintű előismeretekre épít. A könyvhöz gazdag ábraanyag tartozik.