CIGÁNY VILÁGOK EURÓPÁBAN jellemzők

A Cigány világok Európában a résztvevő megfigyelésesmódszerrel végzett cigánykutatások legújabb hazai éskülföldi eredményeivel ismerteti meg az olvasókat.A kötetben található magyarországi, erdélyi éskárpátaljai tanulmányok mellett, spanyolországi,franciaországi, olaszországi és görögországiterepmunkák nyomán született tanulmányfordítások ésrecenziók teszik gazdagabbá az európai körképet.`A cigányság olyan sokféle, hogy hozzá képest a mitapasztalatunk, ennélfogva a tudásunk is,provinciálisnak tűnik. Egy újabb különleges vonásbármelyik pillanatban kérdésessé tehetilegmegalapozottabb bizonyosságainkat is.A cigányság teljességével szembesülni folyamatosagytornára kötelez, mivel a megfigyelőnek minden egyesszituációnál, amelyet megközelít, kész kell lenniearra, hogy újraformálja vizsgálati módszereit. Azösszetettség és a sokféleség szellemének a megőrzéseesély a cigánykutató számára, és megvédi bármifajtadogmatizmustól.`Patrick Williams