CSELEKVÉSELMÉLET DIÓHÉJBAN jellemzők

Hogy mi a cselekvéselmélet? Tartalom és forma amp;amp;amp;#8211; elmélet is, módszertan is. Módszer is, tan is. Kicsit játékelmélet is, kicsit más is. Nem a játék elmélete, hanem a társadalmi cselekvésé. Azt vizsgálja, hogyan cselekszünk, ha társadalmi kapcsolatba kerülünk másokkal, racionálisak vagyunk-e cselekvéseinkben, mérlegelünk-e, miközben igazodunk egymáshoz. Azt elemzi, hogyan hatunk mások véleményére, cselekvésére, és milyen szabályszerűségeket írhatunk le az érdek amp;amp;amp;#8211;érték amp;amp;amp;#8211;norma szentháromsága mentén.Fogolydilemma, gyáva nyúl játék, nemek harca, szarvasvadászat, közlegelők tragédiája, önkéntesek paradoxona amp;amp;amp;#8211; a játékelmélet alapfogalmai már megjelentek a közbeszédben is. A cselekvéselmélet is felépíthető játékelméleti alapokon amp;amp;amp;#8211; csak kicsit másként. Tényleg igaz, hogy az egyéni érdek, az önzés irányít mindent? Valóban az egoizmus, a versengés, a harc jellemzi a társadalom minden szegletét, és nincs sehol igazi altruizmus, kooperáció, közösségi ér