Csendélet kakassal jellemzők

Báthori Csaba új kötete kettős arcélt mutat: a költő a magyar hagyományban ritka non-sense-költészet felé tesz lépést, azaz az értelmetlenség álarcában megjelenő költeményeket gyűjt össze könyvének első felében. Ez a költői tendencia aztán, a könyv második harmadában, mindinkább a "komoly" költészet felé vezet, egy tágas költői fennsík kialakulását mutatja s megpróbálja érzékeltetni, hogy az ún. non-sense-vers is a sense, az értelmes beszédmód egyik válfaja, és a "komoly" beszédmód is tartalmazza a non-sense mélyen gyökerező elemeit. Báthori Csaba szokatlan módon vetíti egymásra a két szélső tónus árnyalatait, kötete mégis egységes: egy sokrétű, elmélyült, formailag roppant gazdag világ tükre.