Csoportmódszerek az iskolában - Iskolapszichológia 8. jellemzők

Valójában a társadalom tudatformáló ereje a természetes kiscsoportok közvetítésével érvényesül (családi, baráti, munkahelyi csoportok). A csoportban egyidejűleg jelen van a társadalmi és az egyéni hatás. Különböző céllal létrehozott csoportokon belül így a kettő közötti hatás igen jól tanulmányozható. A szociális rendszer képességei a személyes rendszer képességeitől függnek, de a csoportnak mint rendszernek, képességerősítő és hatásfokozó potenciálja van. A tudatformáló erő a csoporton belüli személyekkel való azonosulás útján érvényesül. Az adott személyek közvetítő funkciót töltenek be az egyén és a társadalom között. A különböző csoportokban szerzett tapasztalatainkat átvisszük más élethelyzeteinkre, más csoportokra. Alapmodellt jelent a családi helyzet, később az iskolai és munkahelyi csoportok. A csoportmódszer tehát ennek a spontán lejátszódó folyamatnak a későbbi felismerése és alkalmazása a társadalmi élet különböző területein. Tartalomjegyzék: A csoportmódszerek alkalmazásának általános elméleti vonatkozásai (Dr. Bugán Antal) A csoporttá válás folyamata A csoport rendszerfolyamata Strukturálódás a csoportban Kommunikációs folyamat a csoportban A csoport személyiségfejlesztő folyamata Önismereti csoport fő jellemzői Az önismereti csoportok fejlesztő hatásának folyamata Egy, a serdülők számára szervezett kreativitás-kommunikáció fejlesztő kiscsoport indítása (Dr. Kalamár Hajnalka) A szociális tér A család Az iskola A csoportmunka Néhány tapasztalat Önismereti csoport középiskoláskorú egészséges serdülők részére (Vozár Anna – Homoki Zsuzsa) A csoportok beindítása Az ülések időtartama és gyakorisága Előkészítés a csoportra, az indikáció kérdése Az instrukció és az első alkalom A csoportszabályok megbeszélése, szerződéskötés Módszer Az értelmezés-ellenállás kérdése Indulatáttétel – viszont-indulatáttétel Terápiás hatás Nevelőotthoni fiúk és nevelőik szabad-interakciós nagycsoportjának tapasztalatai (Dr. Bugán Antal) Bevezetés A vezetésről Csoporttémák Értékelő elemzés Az interakciók érzelmi töltése alapján történő kategorizálás Az interakciók konstruktív tartalom alapján történő kategorizálása Hárítások Mennyiségi értékelések Következtetések