Dayka Gábor összes művei jellemzők

Dayka Gábor életműve eddig csak töredékeiben volt ismert, s egy 1993-ban megjelent gyűjteménytől eltekintve minden kiadás a Kazinczy-féle szöveggondozói tevékenységet folytatta kisebb-nagyobb eltérésekkel. A Veres Kötet eredeti kompozíciójának 1993-as megjelenése után lényeges változás következett be a Dayka-recepcióban, természetesen elsősorban a szentimentális költő - nyomokban még mindig jelenlévő - egyoldalú értelmezésének kimozdítása, illetve Kazinczy szerepének tisztázása irányában.
A jelen kritikai szövegkiadás Dayka Gábor teljes életművének közlésére vállalkozik, vagyis nemcsak költői műveit, hanem magyar és idegen nyelvű szépprózai és tudományos írásait, fordításait is tartalmazza, ami újabb horizontokat nyithat az életmű olvasásában. Ezt kívánja elősegíteni az életrajza, az irodalmi kapcsolatokra, a recepciótörténet állomásaira és a kiadástörténetre koncentráló bevezetés és a részletes szövegkritikai és szövegmagyarázó jegyzetapparátus is.